EnglishDeutsch한국어 日本語中文EspañolFrançaisNederlandsРусскийItalianoPortuguêsTürkçe
Պորտֆոլիո թրեքերՓոխանակելBuy CryptoԿրիպտոարժույթներԳնացուցակԴրամապանակՆորություններՎաստակելԲլոգNFTՎիջեթներCoinStats MidasDeFi Portfolio Tracker24ժ. հաշվետվությունՄամուլի հավաքածուAPI փաստաթղթեր

Uniswap Impermanent Loss Calculator

Using Uniswap's constant product formula, we calculate your impermanent loss and help you plan investments more efficiently.
For historical and active positions’ P&L check Uniswap V3 Liquidity Analytics.

Ընդհանուր ներդրումը
$
Initial Prices
$
$
Future Prices
$
$
Let's see what your future holds!
img
Holder

Fees not included in results.More info

Get the Answers to Your Questions

Find out more about the Impermanent Loss Calculator by CoinStats before using it.

What is impermanent loss?

Impermanent loss is when a token's price change results in the user’s share in the liquidity pool being worth less than the present value of his or her deposit. The loss is called impermanent because users can recover the loss if the token pair goes back to the initial exchange rate: the loss will be realized only upon withdrawal. Essentially, it is opportunity cost of the amount you lose when you provide liquidity for traders.

How can I use the impermanent loss calculator?

Here’s what you have to do: Type in the initial fiat values of the first and second tokens you’ll provide. Type in the expected/potential future prices of the tokens. Click “Let’s Calculate” and check the results of the calculations.

How is impermanent loss calculated?

Our calculations are based on Uniswap’s constant product formula: x * y = k. To get the precise permanent loss, we use this formula: Impermanent Loss = PoolValue (USD) / Hold Value (USD) - 1 Multiplying the result by 100, we get the impermanent loss %. This is the most basic impermanent loss calculation.

Why is Impermanent Loss Calculator data important?

Should you hodl or invest in liquidity pools? It depends. The Uniswap Impermanent Loss Calculator by CoinStats can help you understand and measure the risks involved with lending your digital assets to liquidity pools, so you can be prudent in your decisions.