EnglishDeutsch한국어 日本語中文EspañolFrançaisNederlandsРусскийItalianoPortuguêsTürkçe
Պորտֆոլիո թրեքերՓոխանակելԿրիպտոարժույթներԳնացուցակԲլոգԾանուցումներԴրամապանակՆորություններՎաստակելBuy Crypto With CardNFTՎիջեթներCoinStats MidasDeFi Portfolio Tracker24ժ. հաշվետվությունՄամուլի հավաքածուAPI փաստաթղթեր
Loading...
Forgotten Souls

Forgotten Souls

Checkmark

Items

689

Created

-

Creator fee

6.66%

Chain

Ethereum

Mint Price

-

The Forgotten Souls are the transmuted Souls of the Forgotten Runes Wizard's Cult. Each is created by burning both a Wizard and a Sacred Flame. No more than 1112 Forgotten Souls will ever exist Sister Collections: [Forgotten Runes Wizards Cult](https://opensea.io/collection/forgottenruneswizardscult) | [Sacred Flame](https://opensea.io/assets/0x31158181b4b91a423bfdc758fc3bf8735711f9c5/0) | [Forgotten Ponies](https://opensea.io/collection/forgottenrunesponies) [Official Website](http://forgottenrunes.com) | [Discord](https://discord.gg/forgottenrunes) | [Twitter](https://twitter.com/forgottenrunes) | [Instagram](https://www.instagram.com/forgotten_runes/) | [Book of Lore](https://www.forgottenrunes.com/lore) | [Principles](https://www.forgottenrunes.com/posts/principles)

Total Volume

993.3587
993.3587

Floor Price

1.1
1.1

24H Volume

-
-

Listed

6.38%

Owners

374

Unique Owners

54.28%

Forgotten Souls Նվազագույն գների գծապատկեր

24H
1W
1M
3M
6M
1Y
ALL

Price Update

Current Floor Price of Forgotten Souls is 1.1 ETH and the 24 hour trading volume
is - with - sales. Floor Price is down 0% in last 24 hours.

How Many Forgotten Souls is there?

Forgotten Souls is the NFT collection of 689 non-fungible tokens which was launched on Ethereum Blockchain in -.

What was the mint price?

Forgotten Souls price upon release was - for each NFT.

How can I get Forgotten Souls?

You can purchase Forgotten Souls on secondary marketplaces like: OpenSea, X2Y2, Blur, LooksRare, Gem, Uniswap,

What was Forgotten Souls highest sale ever?

Forgotten Souls was the highest sale ever with a sale price of -


Assets
Ֆոնդեր

Ծանուցումներ

Coming Soon
Loading...

Shaded Spectre Florah of the Chasm

Loading...

1.2295

$2.342,84

Loading...

Channel 1 Poltergeist Ratko of the Ethereal Realm

Loading...

1.23

$2.343,79

Loading...

Gangrenous Zombie Milo of the Severed Innocence

Loading...

1.65

$3.144,11

Loading...

Grim Ghoul Juniper of the Ethereal Realm

Loading...

1.75

$3.334,66

Loading...

Channel 3 Poltergeist Judas of the Fuliginous Fog

Loading...

1.75

$3.334,66

Loading...

Lich Despot Nassif of Nightmare Paradise

Loading...

2

$3.811,04

Loading...

Lewd Revenant Angus of the Ice Abyss

Loading...

2.2

$4.192,14

Loading...

Red Coffin

Loading...

2.4269

$4.624,50