EnglishDeutsch한국어 日本語中文EspañolFrançaisNederlandsРусскийItalianoPortuguêsTürkçe
Պորտֆոլիո թրեքերՓոխանակելԿրիպտոարժույթներԳնացուցակԲլոգԾանուցումներԴրամապանակՆորություններՎաստակելBuy Crypto With CardNFTՎիջեթներCoinStats MidasDeFi Portfolio Tracker24ժ. հաշվետվությունՄամուլի հավաքածուAPI փաստաթղթեր
Loading...
Sappy Seals

Sappy Seals

Checkmark

Items

10K

Created

-

Creator fee

4.5%

Chain

Ethereum

Mint Price

0.06 ETH

Sappy Seals is community-led project focused on metaverse expansion and a growing ecosystem Pixl Labs Collections: [Pixl Pets](https://opensea.io/collection/pixl-pets-genesis) | [Digital Artifacts](https://opensea.io/collection/digital-artifacts-btc) Holder count is not accurate due to staking. An up to date count can be found at our website: https://sappyseals.io/ Sappy Seals offers: •The open world cross-community Pixlverse & Pixl Pets •Marketplace for exclusive metaverse items •Rarity-based staking for the PIXL utility token Join them on their cool conquest by joining the Discord http://discord.gg/zy2dfyMKwE

Total Volume

32K
32K

Floor Price

0.4779
0.4779

24H Volume

36.2747
36.2747
61,31%

Listed

2.06%

Owners

1932

Unique Owners

19.32%

Sappy Seals Նվազագույն գների գծապատկեր

24h
1w
1m
3m
6m
1y
All

Price Update

Current Floor Price of Sappy Seals is 0.4779 ETH and the 24 hour trading volume
is 36.2747 with - sales. Floor Price is down 0% in last 24 hours.

How Many Sappy Seals is there?

Sappy Seals is the NFT collection of 10K non-fungible tokens which was launched on Ethereum Blockchain in -.

What was the mint price?

Sappy Seals price upon release was 0.06 ETH for each NFT.

How can I get Sappy Seals?

You can purchase Sappy Seals on secondary marketplaces like: OpenSea, X2Y2, Blur, LooksRare, Gem, Uniswap,

What was Sappy Seals highest sale ever?

Sappy Seals was the highest sale ever with a sale price of -


Assets
Ֆոնդեր

Ծանուցումներ

Coming Soon
Loading...

Sappy Seal #4299

Loading...

0.4779

$979,16

Loading...

Sappy Seal #6633

Loading...

0.4779

$979,16

Loading...

Sappy Seal #6916

Loading...

0.4779

$979,16

Loading...

Sappy Seal #7583

Loading...

0.4779

$979,16

Loading...

Sappy Seal #8691

Loading...

0.4779

$979,16

Loading...

Sappy Seal #3959

Loading...

0.48

$983,46

Loading...

Sappy Seal #526

Loading...

0.48

$983,46

Loading...

Sappy Seal #1491

Loading...

0.495

$1.014,2